Acrylglas - Plexiglas®
Vitrine mit schwarzem Boden