Acrylglas - Plexiglas��
Vitrine mit schwarzem Boden